Lương Huyền Flower cung cấp nhiều hình thức thanh toán đảm bảo an toàn và tiện lợi cho người dùng gồm:

Quý khách tiến hành đặt hàng trên website, đến bước thanh toán sẽ có các lựa chọn thanh toán như sau

Thanh toán VNPAY (trực tuyến)

Thanh toán Momo (trực tuyến)

Thanh toán Paypal (trực tuyến): Thanh toán được qua thẻ VISA, Master,…

Thanh toán bằng ngân hàng nội địa (offline)

Lương HUyền flower