Gợi cảm, mạnh mẽ và kiêu kỳ, có sức sống bền bỉ luôn mang đến năng lượng cho người chưng hoa.

Hoa lys
lys