“Gửi đến em, người phụ nữ mà anh luôn yêu thương, tình cảm này dành cho em luôn thập toàn thập mỹ, vẹn nguyên, ngọt ngào, tròn đầy tựa như đóa hoa này!”

Hồng Hoa